Genealogie: Opmaken van de stamboom

Hoe start je je onderzoek?

Wilt u kwartierstaten maken dan moet u een andere procedure volgen.
Het klinkt eenvoudig en simpel, maar toch is het niet zo, een genealogisch onderzoek begint meestal dicht bij huis. Een goede manier om te starten is het op papier zetten van de personalia van uzelf, uw ouders en uw grootouders.
Deze gegevens bevatten elementen als achternamen, voornamen, plaatsen en data van geboorte, huwelijk en overlijden en gegevens over beroepen.
Kijk eens in je familiedocumenten zoals trouwboekjes, paspoorten, persoonsbewijzen, geboortekaartjes, trouwkaarten, bidprentjes en rouwkaarten.

Heb je de smaak te pakken, kan je verder gaan zoeken.

Met de gegevens op schrift gaat u verder op zoek in de familie. Begin met ooms en tantes te bezoeken en noteer daar ook alle gegevens, zowel van oom en tante als van de eventuele kinderen (en kleinkinderen). Vergeet niet te vragen aan de aangetrouwde partij wie zijn of haar ouders waren, waar ze geboren zijn, welk beroep ze uitoefenden. Noteer in alle gevallen alle doopnamen en de roepnaam.
Begin ook direct met verzamelen van alles wat met uw familie te maken heeft. Vraag bidprentjes, trouwkaarten, rouwkaarten, doopprentjes, geboortekaartjes, foto's, knipsels uit kranten, enz., enz. Vaak staat men deze zaken niet graag af, maar lenen kan meestal wel. En met de computer en de scanner heeft u natuurlijk alle mogelijkheden in huis om ze netjes digitaal te kopiëren en op te slaan en te bewaren.

Voor de 19de en 20ste eeuw zijn dat voornamelijk de registers van de burgerlijke stand. Het zijn schriftstukken waarin o.m. de geboorte, het huwelijk en het overlijden van een persoon worden vastgelegd. Deze documenten kan je terug vinden in je gemeente.

In de 17de en 18de eeuw was de registratie van de bevolking in handen van de geestelijkheid. In de parochieregisters vinden we gegevens over het doopsel, het huwelijk en het overlijden van de parochianen. Ze zijn opgesteld in het Latijn, maar het woordgebruik is vrij beperkt zodat vrijwel iedereen het onderzoek zelf aankan. In het begin van de 17de eeuw zijn ze echter niet overal goed bijgehouden.

De Computer

Tot nu toe heeft u alle gegevens keurig in een schriftje of iets dergelijks bewaard, maar de hoeveelheid gegevens neemt nu snel toe en dus wordt het tijd om de computer in te schakelen.
Daarvoor heeft u een Genealogie programma nodig. Kies voor een Nederlandstalig programma. Deze kan je downloaden van het internet.