Over

Oprichting Heemkring Landrada - 30 maart 1988

 

 

Heemkring Landrada viert zijn 20 jarig jubileum 1988 - 2008

De eerste artikels die in 1988 in de pers verschenen hebben althans op mij als voorzitter altijd een bepaalde indruk en denken gegeven. Met grote letters werd in één dagblad einde maart 1988 de melding gemaakt van “Munsterbilzen heeft eindelijk zijn heemkundige kring”.

De reporter van dienst X.L. moet wel goed op de hoogte geweest zijn over de rijke geschiedenis van Munsterbilzen. In een ander dagblad, ook verschenen eind maart 1988 met als reeds overleden reporter R.Th., schreef deze in zijn uitdrukkelijke hoofdkop “Landrada wil het verleden van Munster blootleggen”.

Op 19 februari 1988 zag Heemkring Landrada het levenslicht. Onze doelstellingen waren nogal uitgebreid; o.a. bekendmaking van Munster door de eeuwen heen, in stand houden van bepaalde gebruiken, inventarisering van belangrijke gegevens zoals archief, tentoonstellingen, voordrachten, het uitgeven van een tijdschrift en zoveel meer...
Het zou enkele bladzijden in beslag nemen om hier alles op te sommen wat we reeds op die 20 jaar gerealiseerd hebben. 
Maar laat mij toch toe deze succesvolle projecten zeker te mogen vermelden:
“Meine pôassen haeghe”
“100 jaar Zusters Sint-Jozef”
“100 jaar Lagere Meisjesschool”
“ Waai oos ma troude - tentoonstelling en speciale optochten”
 En zeker niet te vergeten… Tentoonstelling "Minsterse Cafeis van vrigger” waar nog steeds grote vraag naar is.

De mooie en zelfgecreëerde affiche door enkele bestuursleden die we voor deze Jubileumtentoonstelling 1988-2008 realiseerden geeft een prachtig en bondig overzicht over wat er tijdens de maand augustus 2008 kan bezocht en beleefd worden.

Als voorzitter en het team van bestuursleden, oud-bestuursleden en de vele losse medewerkers hebben we op die 20 jaar veel kunnen realiseren waarvoor dank voor de belangloze inzet. Dank aan de vele Munsterse sponsors!
Niet alleen voor de tentoonstellingen maar ook voor ons tijdschrift Tesi Samanunga. 
Een tijdschrift met alleen artikels welke Minster aanbelangen en een oplage van meer dan 365 huisgezinnen telt, is zeker de moeite waard om vernoemd te worden...

Natuurlijk onze website www.landrada.be
Enig in zijn soort en met de verschillende thema’s, de geschiedenis van Munster, o.a. het adellijke stift, zijn oude gebouwen, het speciale dialect, de laaj van nou en vrigger, goed om weten enz; echt waar om jaloers op te zijn.

 Voorzitter Fons Jackmaer

    

 

 

2013 - Heemkring Landrada viert zijn 25 jarig jubileum

 

 

 

2018 - Heemkring Landrada viert zijn 30-jarig jubileum

Heemkring Landrada Munsterbilzen bestaat 30 jaar. Het geesteskind van Fons Jackmaer, geïnspireerd door het museum van Pei van Jauwke? 30 jaar zwoegen en zweten, de vier bestuursleden die er van in den beginne bij waren zullen het beamen.

Hoeveel tentoonstellingen werden er georganiseerd en hoeveel andere activiteiten, hoeveel kalenders werden er gemaakt en uitgedragen, hoeveel boeken en boekjes werden er gepubliceerd, hoeveel lezingen en tentoonstellingen werden bezocht … ? De hoeveel litanie kan verder gaan ….  Er werden al 52 Tesi’s gepubliceerd dit is de 53ste.

We vergeten nog ons archief en al het werk dat er door de bestuursleden in verricht werd. Laten we de hulp van familie, vrienden en sympathisanten niet vergeten.

Heemkring Landrada verbleef jaren in het Edelhof dat spijtig genoeg slachtoffer werd van de regenbuien van juni 2016. Gelukkig stelde de stad Bilzen ons een nieuw verblijf ter beschikking in Bilzen. Heemkring Landrada gaat door met vallen en opstaan … .

Burgemeester BREPOELS en Schepen SWENNEN overhandigen het geschenk aan de voorzitter van Heemkring Landada

[Foto Fons JACKMAER]

Heemkring Landrada vierde zijn 30ste verjaardag. Voor de bestuursleden die er van  den beginne bij waren was er een getuigschrift. We waren verheugd met het bezoek van onze burgemeester, Frieda Brepoels en schepen,  Guy Swennen. Na een korte laudatio van beiden werd, namens het stadbestuur, een prachtige schotel overhandigd die door onze heemkring een ereplaats zal krijgen in onze lokalen.

Het derde lustrum zal niet ongezien voorbijgaan. De “Tesi” krijgt een nieuw gekleurd binnen-kleedje. Van 14 tot en met 16 september gaat  er in zaal het “Kabotske” te Munsterbilzen een retrospectieve tentoonstelling door met als thema het reilen en zijlen van de Heemkring in de afgelopen 30 jaar. Voor de verjaardag van de eerste wereldoorlog staat er op elf november  nog een tentoonstelling in onze planning. (onthoud de data)