11 november 2015

Afbeelding 11/11/2015

11 Novemberviering 2015

Naar jaarlijkse gewoonte werden op 11 november onze gesneuvelden, oorlogsslachtoffers en oud-strijders herdacht. Niet alleen zij die voor het vaderland het leven lieten, ook zij de overleefden maar nu niet meer onder ons zijn.

Voor de plechtigheid in de Munsterse kerk was er een korte ontvangst voor de genodigden op het "Kasteel Edelhof", enkele van hen kwamen van ver. Zo mochten we naar jaarlijkse gewoonte  ook dit jaar een Britse delegatie ontvangen.

De plechtige eredienst in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk werd opgeluisterd  door  de warme klanken  van de "Koninklijke Fanfare de Verenigde Vrienden". De dienst werd voorgegaan door E.H. VANLESSEN, die, zoals gewoonlijk, de gepaste woorden vond bij deze gelegenheid. De vaandels van de Munsterse oud-strijdersvereniging en de Bilzerse Leopoldisten waren aanwezig.

Na de kerkdienst volgde een bloemenhulde aan de monumenten voor de gesneuvelden op het Leroyplein. Ook hier was er een muzikale begeleiding door onze plaatselijke fanfare en een doedelzakspeler. De toespraak werd gegeven door Roger EYCKMANS. Er was een bloemenhulde door de gemeente Bilzen, vertegenwoordigd door schepen Bruno STEEGEN, en de Britse RAF, vertegenwoordigd door een "Flight Lieutenant". De volledige Britse delegatie bestond uit vijf personen.

Na de  plechtigheid op het Leroyplein volgde in kleine kring een eerbetoon aan de drie Commenwealthgraven op de plaatselijke begraafplaats en het graf van Maximiliaan VANSICHEN. Ook hier was doedelzakbegeleiding.

Het  officiële  deel werd afgesloten met een receptie en tentoonstelling op het "Kasteel Edelhof". De "expositie" was een samenwerking tussen Aloys en David STULENS en "Heemkring Landrada". We mogen zeggen dat deze tentoonstelling ook een eerbewijs was aan zowel de Munsterse  gesneuvelden van beide oorlogen als aan de geallieerde vliegers die in Munsterbilzen en omstreken het leven lieten.

Zowel de eredienst, de plechtigheid op het Leroyplein als de tentoonstelling kregen de nodige belangstelling van de plaatselijke bevolking. 

Johan Deville

Link naar de fotoalbum.

Naar nieuwsoverzicht