Edelhof in nood

Afbeelding 27/09/2016

De overvloedige regens van mei en juni hebben we geweten. Grachten, beken en waterlopen raakten verzadigd en liepen over met de nodige wateroverlast tot gevolg. De verborgen gebreken in waterhuishouding en gebouwen kwamen tevoorschijn. Zo ook in het gebouw Edelhof. Er waren in het verleden reeds problemen met de dakgoten en de afvoer. De extreme wateroverlast heeft dat proces nog versneld en in twee ruimtes kwam het plafond deels naar beneden. Na een grondige inspectie van de technische dienst bleek dat er reeds jaren water binnensijpelde. De hoeveelheid was onvoldoende om opgemerkt te worden maar voldoende om balken en muren te infecteren. 

Een bijkomend probleem is de centrale verwarming. Die heeft veruit zijn beste jaren gehad en men vreest dat het definitief in panne vallen van de installatie een kwestie is van maanden of zelfs weken.

Deze twee vaststellingen hebben het stadsbestuur doen besluiten dat het gebouw moet ontruimd worden. Strijkatelier, Candid en heemkring Landrada moeten verhuizen naar een andere locatie. Het stadsbestuur heeft aangegeven dat ze versneld willen starten met het opstellen van een restauratiedossier. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet.

Voor onze kring is de situatie bezonder jammer omdat we nog maar pas van verleden jaar konden gebruik maken van de extra lokalen op de 1ste verdieping. Hierdoor kregen we de nodige ademruimte om te starten met een archiefproject. Desalnietteming begrijpen we dat de situatie van het gebouw onhoudbaar is. Samen met burgemeester Brepoels, schepenen Swennen & Steegen en de stadsdienst Cultuur zijn we op zoek naar een nieuwe locatie.

 

Naar nieuwsoverzicht