Het archiefproject van heemkring Landrada

Afbeelding 25/08/2016

Op 28 jaar tijd heeft Landrada een omvangrijk archief opgebouwd. Een degelijk archief is één van de belangrijkste pijlers van een goed werkende vereniging. En om alles overzichtelijk te houden en toegankelijk is het beschikken over voldoende ruimte een noodzakelijkheid. En dat is nu juist het probleem waar onze kring al jaren mee te kampen had. Het gebrek aan ruimte maakte dat we ons archief onvoldoende konden benutten. 

Met de verhuis van kinderopvang "de Domino" kwamen op de 1ste verdieping twee lokalen vrij. Wij hebben toen aan de stadsdiensten gevraagd of we die lokalen in gebruik mochten nemen. En dat werd positief beantwoord. De grootste ruimte werd deels ingevuld als vergaderruimte en deels gebruikt als werkruimte. Een hele verbetering in vergelijking met onze vergaderruimte op de zolderverdieping. Het tweede lokaal bood ons de kans om er een aparte archiefruimte van te maken. Omdat we hier geen ervaring mee hadden hebben we de hulp ingeroepen van Erfgoedcel Haspengouw. Zij hebben ons met raad en daad bijgestaan bij het opstarten van een archiefproject. Zo kwamen we in contact met Tine Hermans (Depotconsulent van Provincie Limburg) en Mieke Strauven (stadsarchivaris Stad Hasselt). 

Het project startte met een werkbezoek aan het Hasselts stadsarchief in de Rederijkersstraat. Mieke Strauven was onze gids. Zij toonde ons hoe in het stadsarchief de ruimtes werden ingevuld, de soorten rekken die werden gebruikt en de grote variatie aan zuurvrije opbergmaterialen. Opdat wij de regels van het archiveren onder de knie zouden te krijgen, engageerde Mieke zich een drietal sessies te komen geven. Ondertussen werd het lokaal opgefrist en werden de rekken geplaatst. Na de sessies van Mieke zijn we dan begonnen met de verhuis van onze archiefstukken van de zolderverdieping naar het 1ste. De stukken worden opnieuw nagekeken en gelabeld en krijgen een nieuwe zuurvrije verpakking voordat ze naar het nieuwe archief verhuizen.

Een werkje van lange adem en dat in alle rust hoort te gebeuren. Maar...het extreem regenachtige voorjaar heeft daar anders over beslist. De staat van het gebouw Edelhof is door waterinsijpleling zo verslechterd dat de staddiensten hebben moeten ingrijpen. Wij kregen het bericht dat het gebouw onveilig is en dat we moeten uitkijken naar een nieuwe locatie. Tegelijkertijd zou men versneld werk gaan maken van een restauratie van het gebouw. (meer info bij de rubriek "nieuws"). Slotsom is dat we nu met spoed bezig zijn de oude archiefdozen te vervangen door de nieuwe en zodoende ons voor te bereiden op een komende verhuis.

 Bekijk de reportage van HaspengouwTV over ons project.

Naar nieuwsoverzicht