Tweede EDMOND DELHOUGNE PENNING toegekend aan genealoog Piet Severijns uit Tongeren (B)

Afbeelding 11/07/2019

 

 

 

                                                                      VOORAANKONDIGING

 

Tweede EDMOND DELHOUGNE PENNING toegekend aan genealoog Piet Severijns uit Tongeren (B)

De jury van de Edmond Delhougne Penning heeft onlangs besloten de Edmond Delhougne Penning in 2019, vanwege diens grote verdienste voor de genealogie, toe te kennen aan de heer Pierre Marie Guillaume (Piet) SEVERIJNS, geboren te Lanaken op 11 september 1931, thans wonende te Tongeren.

De heer Severijns is momenteel erelid van Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen-Provincie Limburg; erevoorzitter en thans nog bestuurslid van Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren en erelid van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Belgisch Limburg.

De Edmond Delhougne Penning en de bijbehorende oorkonde alsmede een geldbedrag € 500,00 zal aan de heer Severijns worden uitgereikt op zondag 13 oktober a.s. om 14.00 uur tijdens de 16de Genealogische Ontmoetingsdag Limburg van de Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (Kielenstraat 15).

Edmond Delhougne Penning

 

 

 

 

 

De "Edmond Delhougne Penning" is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische Provincie Limburg. De penning wordt maximaal eenmaal in de twee jaar en minimaal eenmaal in de vijf jaar toegekend.

De eerste Edmond Delhougne Penning is in 2016 uitgereikt aan de genealoog Funs Patelski.

De penning, die is ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen, is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: “EDMOND DELHOUGNE PENNING”.

Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond dat door de genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht

Aan de toekenning van de penning is een jury verbonden, die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van genealogie en/of geschiedenis uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard.

 

 

Stichting Edmond Delhougne

De Stichting Edmond Delhougne, voorheen Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis, werd in februari 1957 opgericht door de genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013) en is gevestigd te Roermond.

De Stichting Edmond Delhougne heeft tot doel het bevorderen van de genealogie en streekgeschiedenis, in het bijzonder in de provincie Limburg. Daartoe beschikt zij over een omvangrijke collectie genealogische en historische documentatie, manuscripten, literatuur en heraldische werken. Naast genealogische archieven beschikt de Stichting Edmond Delhougne over een grote collectie bidprentjes (ca. 1 miljoen). Medewerkers van de Stichting Edmond Delhougne verrichten genealogisch en historisch onderzoek. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij onderzoek en publicaties van derden, onder meer door het geven van cursussen.

Sinds 1992 heeft de Stichting Edmond Delhougne de beschikking over een eigen huisvesting op Pierre Cuypersstraat 17-19 te Roermond, bestaande uit een bibliotheek, archief- en werkruimten.

Edmond Delhouge

Drs. Edmond Marie August Henri (Edmond) Delhougne (1932-2013) stamde uit een vooraanstaande Sittardse familie en is geboren in Roermond (NL) als enige zoon van Mr. (Joseph) Edmond Delhougne, president van de rechtbank aldaar, en Anna Mostart, dochter van August Mostart, hoofd van de naar hem genoemde 'Mostartschool' te Venlo, en Antoinette Vleugels. Edmond jr. studeerde rechten in Nijmegen en is zich reeds tijdens zijn studie gaan toeleggen op genealogie. Hij was van oordeel dat in Limburg alle autochtonen binnen tien tot twaalf generaties neven en nichten van elkaar zijn.

In 1956 verscheen van hem het eerste van twee boeken over “Roermondse Geslachten”. Hij publiceerde vanaf 1957 de vier bekende delen “Genealogieën”, met daarin kwartierstaten van bekende Limburgse families. Zijn boeken behoren tot de genealogische klassiekers van Nederlands Limburg. Hij was jarenlang redacteur van “De Limburgse Leeuw" (1952-1966), de voorganger van het huidig genealogisch tijdschrift van de sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). In 1961 heeft het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis de uitgave van "De Limburgse Leeuw" overgenomen. Tot aan zijn dood was hij voorzitter van dit instituut. In 1967 was hij initiatiefnemer en medeauteur van “Huldeblijk Jan J.M.H. Verzijl” met daarin het vaak geraadpleegde artikel “Proeve van een handleiding voor het genealogisch onderzoek in het bijzonder in Limburg”. In 1982 verscheen op zijn 50e verjaardag het “Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne”.

Edmond Delhougne was leermeester en inspirator voor veel genealogen in Limburg en daarbuiten. Velen gaf hij steun en raad.

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht